Koło Braci Górniczej

w Jedłowniku zostało założone dnia 7.02.2004r.
Pomysł ten powstał z myślą o zintegrowaniu środowiska górniczego zamieszkującego naszą parafię oraz wykorzystania dwóch sztandarów górniczych – jeden z roku 1939 a drugi z roku 1985 – w uroczystościach naszej parafii tj. jubileuszach, pogrzebach i innych obchodach.
Inicjatorami tego pomysłu byli: Przybyła Piotr, Łasiewicki Sławomir, Krentusz Jan i Mężyk Antoni. Również proboszcz naszej parafii Eugeniusz Króliczek przychylnie odniósł się do tego pomysłu i pomógł w organizacji pierwszego spotkania naszej grupy oraz na każde nasze następne spotkania udostępniał nam salki parafialne.
W pierwszej uroczystości Barbórkowej wzięły udział 82 osoby. Koło nasze organizuje również imprezy rodzinne takie jak majówka, festyny, wycieczki.
Prowadzimy także swoją kronikę, która w dniu obchodów Dnia Górnika w roku 2006 będzie dostępna do wglądu.
Chętnych, którzy chcą uczestniczyć w życiu naszego koła oraz brać udział w uroczystościach Barbórkowych prosimy o kontakt z wyżej wymienionymi osobami.