• Dąb szypułkowy.
    Dąb szypułkowy.
  • Dąb szypułkowy.
    Dąb szypułkowy.
  • Dąb szypułkowy.
    Dąb szypułkowy.

Przyroda

"Pomniki przyrody".

Najbardziej znanym jest będący oczywiście pod ochroną dąb szypułkowy.
Drzewo to rośnie na starym cmentarzu (po lewej stronie w samym końcu) i pamięta wiele dziejów jedłownickiej ziem. Nie znam dokładnego wieku drzewa rósł tam zawsze i niejedno pokolenie zbierało pod nim żołędzie na ludziki .

Dąb szypułkowy osiąga wysokość od 20 do 50 m. Drzewo długowieczne, żyje ponad 700 lat. W młodości rośnie dość szybko na wysokość, proces ten kończy się w wieku 100 - 200 lat. Przyrost pnia na grubość trwa jednak dalej.

Warto tu również wspomnieć o kasztanach, które tworzą niesamowitą aurę wokoło kapliczki na Dole.