• Wnętrze Kaplicy.
  Wnętrze Kaplicy.
 • Wnętrze Kaplicy.
  Wnętrze Kaplicy.
 • Wnętrze Kaplicy.
  Wnętrze Kaplicy.
 • Wnętrze Kaplicy.
  Wnętrze Kaplicy.
 • Wnętrze Kaplicy.
  Wnętrze Kaplicy.
 • Wnętrze Kaplicy.
  Wnętrze Kaplicy.

Pałac

elektryczny w Jedłowniku - wybudowanym przez Gotfryda Hesse w 1899r. Pierwotnie budynek często zmieniał właścicieli. W 1908r. jedłownicki zamek został kupiony przez radcę handlowego z Berlina Fritza von Friedlander Fuld. Od 1930r. dobra jedłownickie były w posiadaniu Rybnickiego Gwarectwa Węglowego z siedzibą w Katowicach. Jeszcze w tym samym roku majątek ten został sprzedany Przedsiębiorstwu Osadniczemu Ślązak - spółka o.o. w Katowicach.

Z własnością dóbr jedłownickich związany był rzeczowy patronat na rzecz rzymsko-katolickiego kościoła w Jedłowniku. W związku z podziałem dóbr w drodze osadnictwa patronat został zniesiony, a w ramach odprawy kościół otrzymał zamek z parkiem i ogrodem owocowym oraz parcele gruntowe. Z chwilą nabycia (1931r) przez Zarząd Kościelny zamku jedłownickiego powstał problem zagospodarowania tego obiektu. Pomysły na przebudowę zamku na kościół a także na utworzenie domu sanatoryjnego, zostały odrzucone. Kuria Biskupia pragnęła ulokować w zamku jakieś dzieło charytatywne, pod kierunkiem zgromadzenia zakonnego. Wreszcie w 1933r. wpłynęła oferta Sióstr Opatrzności Bożej ze Lwowa. 22.IX. 1934r. została zawarta umowa najmu pomiędzy zgromadzeniem a parafią.

Siostry Opatrzności Bożej. Rys historyczny - fr.pracy mgr

Dom Opieki Społecznej dla dziewcząt "Caritas" Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Adres:
ul. Wolności 35,
44-300 Wodzisław Śląski - Jedłownik
tel. 0-32/455 10 30