Realizacja zadań Rady Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka za rok 2013.

Na co wydajemy pieniądze w naszej dzielnicy.

Ze względu na brak możliwości wykupu gruntu od PKP zadanie nie zostało zrealizowane. Cała kwota 91 000 zł. wróciła do budżetu Rady Dzielnicy zostanie wydana na realizację zadań dzielnicy w 2014r.


Kwota środków jakimi dysponowała Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka – Karkoszka w roku 2013 wynosiła:

razem: kwota 219 692 zł.Kwota środków przeznaczonych na inwestycje w 2013 r. wyniosła:

razem kwota:126 366 zł.


W tym kwotę 43918 zł. wydano w roku 2013 a kwota 8 2418 zł. znajduje się na koncie inwestycyjnym Urzędu Miasta do dokończenia realizacji 2 zadań uchwalonych przez Radę Dzielnicy w planie finansowym na rok 2013.


W związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Wykupienie terenu i przebudowa ul. Poprzecznej” na którego realizację zabezpieczono w budżecie kwotę 91000 zł. kwota do przeniesienia na rok 2014 wynosi:

razem: Kwota:93 326 zł


Środki jakimi dysponujemy w roku 2014 :

w Dzielnicy Jedłownik – Turzyczka – Karkoszka w roku 2014. Kwota: 93 500 zł.

Budżet Rady Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka – Karkoszka w roku 2014 wynosi: 186 826 zł.

Zadania proponowane przez Radę Dzielnicy do realizacji na rok 2014:

1. Boisko przy SP Nr2 dokończenie inwestycji kwota 35 000 zł.

2. Projekt oświetlenia ul. Słowiańska kwota 10 000 zł.

3. Projekt świetlenia ul. Tęczowa kwota 10 000 zł.

4. Przygotowanie projektu budowy Traktu pieszo-jezdnego łączącego

ul. Wolności z ul. Pszowską kwota 10 000 zł.

5. Remont chodnika ul: .Chopina i ul: Moniuszki. Wg. informacji PWiK w Wodzisławiu Śląskim
w I kwartale 2014 r. rozpocznie się wymiana wodociągu na ulicy Chopina oraz dokończenie budowy kanalizacji na ul: Moniuszki wraz z budową chodnika na całej długości dróg.

6. Utwardzenie dojazdu do posesji P. Langrzyk kwota 10 000 zł.

7. Montaż kamery monitoringu miejskiego kwota 6826,23 zł.

8. Utwardzenie drogi Boczna do ul. Czyżowickiej 61a kwota 5 000 zł.

9. Projekt budowy drogi bocznej ul. Starowiejskiej kwota 10 000 zł.

10. Poszerzenie drogi ul. Polna wprowadzenie ruchu dwukierunkowego kwota 40 000 zł.

11. Remont ul. Leśnej kwota 40 000 zł.

12. Dowieszenie lamp ulicznych na istniejących słupach:

-ul. Moniuszki oraz skrzyżowanie ul. Moniuszki z ul. Bieni. 2 szt. kwota 2 000 zł.

-ul. ul. Rogowska obok cmentarza 2szt. kwota 2 000 zł.

-ul: Nowa w kierunku Czyżowic 1 szt. kwota 1 000 zł.

-ul. Żwirki i Wigury 2szt. kwota 2 000 zł.

-ul. Karkoszka - 2szt. kwota 2 000 zł.

-ul. Rogowska obok P. Kasprzyka 1 szt. kwota 1 000 zł.